ВУЗФ е първият частен университет, специализиран в областта на финансите, застраховането и социалното осигуряване, мениджмънта и маркетинга. Мисията ни е е да осигурим високо качество на обучение за новото бизнес поколение, което ще се превърне в двигател на регионалната икономика.

Повече от 90% от завършилите ВУЗФ работят в едни от най-престижните компании в България, от тях над 30% имат кариера на мениджъри и директори на застрахователни и финансови дружества или управляват собствени фирми.

След като си стигнал дотук, разгледай нашите програми, задай своите въпроси или спести време, като кандидатстваш онлайн.